Следење на работата на ДКСК - Трет квартален извештај

Третиот квартален извештај се однесува на работата на Државна комисија за спречување на корупција, за периодот декември 2019 - март 2020 година и произлегува од претходно подготвена и одобрена, нова методологија и индикатори за следење на работата на ДКСК. 

Трет квартален извештај