9ти декември Меѓународен ден на борба против корупцијата

По повод Меѓународниот ден на борба против корупцијата, Транспарентност Македонија сака да го сврти вниманието на јавноста на фактот дека оваа Влада на РМ, во континуитет, од 2006 г. е глува на сите домашни и меѓународни укажувања и препораки за борба против корупцијата во земјата. Во своите редовни месечни и годишни извештаи во последните пет години, Транспарентност Македонија посочува на низа неправилности и непочитувања на законите и пропишаните процедури при трошењето на јавните пари. Состојбите се загрижувачки, особено во следните сфери:

 

Soopstenie za 9ti dekemvri 2011 (pdf)