МИСЛЕЊА / АНАЛИЗИ

 

Следење на работата на ДКСК Прв квартален извештај јуни – август 2019

 „Транспарентност Македонија“ (понатаму во текстот само ТМ), во соработка со „Институтот за човекови права“, го спроведува проектот „Следење на работата, ефективноста, транспарентноста и ...

прочитај повеќе...

Извештај за капацитет на администрација на Државната комисија за спречување на корупцијата

Извештајот содржи податоци доставени од ДКСК за тековната 2019 година, како и преглед од објавени

прочитај повеќе...

МОНИТОРИНГ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОДГОВОРНОСТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА ЗА МЕДИУМИТЕ – PROFORMACE WATCH

 Суштината на демократските системи лежи во механизмот на контрола и повратна спрега (checks-and-balances) кој се рефлектира врз работењето во секое поле на дејствување на регулаторните ...

прочитај повеќе...

Приватно обезбедување или параполиција?

Со предложениот закон за приватно обезбедување МВР наводно сака да воспостави ред и европски стандарди во оваа сè позначајна сфера. За жал, во ...

прочитај повеќе...

Како Скопје 2014 го уништи квалитетот на јавните финансии?

Колумна на Џевдет Хајредини, потпретседател на ТМ објавена на faktor.mk

Во извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за последните три години ...

прочитај повеќе...