ОСТАНАТО

 

Анализа на антикорупциските одредби и ризиците од корупција во новиот Закон за јавните набавки

Јавните набавки се една од сферите што се најподложни на корупција бидејќи во нив циркулираат многу пари и директно учествуваат многу чинители. По долгогодишните критики за широкораспространета корупција во јавните ...

прочитај повеќе...

Анализа-мониторинг на локална транспарентност

 Проектот "Градење капацитети за транспарентност на грас рут организациите - Транс рут (Trans Root)" имаше за цел да даде придонес кон зајакнување на учеството на граѓанското ...

прочитај повеќе...

ПОВИК за менторска поддршка како и финансирање на активностите на ГО

ПОВИК

за менторска поддршка како и финансирање на активностите на граѓански организации во рамки на проектот „Градење капацитети за транспарентност ...

прочитај повеќе...

МОНИТОРИНГ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА, ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОДГОВОРНОСТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ТЕЛА ЗА МЕДИУМИТЕ – PROFORMACE WATCH

 Суштината на демократските системи лежи во механизмот на контрола и повратна спрега (checks-and-balances) кој се рефлектира врз работењето во секое поле на дејствување на регулаторните и надзорните тела бидејќи клучна ...

прочитај повеќе...

Билтен за април 2016 г.

Во билтенот за април 2016 г. ќе може да читате:

1. Улогата на "Месијата Иванов"

2. ДКСК во овој состав треба да престане да постои

3. Корупцијата низ призмата на извештајот на Стејт ...

прочитај повеќе...