ОСТАНАТО

 

Извештај за капацитет на администрација на Државната комисија за спречување на корупцијата

Извештајот содржи податоци доставени од ДКСК за тековната 2019 година, како и преглед од објавени

прочитај повеќе...

СТУДИЈА за јавни политики за ефикасноста на антикорупциските институции во прогонот на корупцијата

Компаративен преглед на ефикасноста и ефективноста на работењето на Јавното обвинителство за гоне

прочитај повеќе...

Анализа на ДКСК

 

Анализата на работата на ДКСК од 2017 година: Препораки за работата на новата ДКСК претставува сублимирана анализа на состојбата во која се наоѓала Државната комисија за ...

прочитај повеќе...

Анализа на антикорупциските одредби и ризиците од корупција во новиот Закон за јавните набавки

Јавните набавки се една од сферите што се најподложни на корупција бидејќи во нив циркулираат многу пари и директно учествуваат многу чинители. По долгогодишните критики за широкораспространета корупција во јавните ...

прочитај повеќе...

Анализа-мониторинг на локална транспарентност

 Проектот "Градење капацитети за транспарентност на грас рут организациите - Транс рут (Trans Root)" имаше за цел да даде придонес кон зајакнување на учеството на граѓанското ...

прочитај повеќе...